Att byta eller renovera fönster kräver stor planering

Originalfönster i ett gammalt hus ska man vara rädd om. De är ofta tillverkade med stor hantverksskicklighet och kvalitet som samspelar med huset i både form och proportion. Kanske har man dessutom ynnesten att ha munblåsta glas i sina fönster som sprider ett fint ljus inne i huset. Gamla fönster behöver tas om hand och underhållas och även ibland renoveras för att överleva. Har man stort tålamod och gott om tid så kan man renovera sina gamla fönster själv. Men det finns också flera företag som renoverar fönster att tillgå. 

 

Det finns nytillverkade fönster i gammal design med snickarglädje

Ibland har man otur och en tidigare ägare har inte brytt sig om att bevara husets orginalfönster. De kan istället ha satt in fönster som inte alls passar till husets stil och karaktär. Detta kan förstöra helhetsbilden av huset. Vill man försöka återskapa husets forna glans ska man försöka hitta fönster som liknar de från då huset byggdes. Lösningen kan vara att köpa fönster i Göteborg som är nytillverkade men med gammal karaktär. Som exempelvis här: http://goteborgsfonster.se/.  Då kan man få måttanpassade fönster liksom äldre snickeridetaljer som passar huset. 

 

 

Fönster är mer än glas

Beslutet att köpa nya fönster ska tas med stor noggrannhet och omsorgsfull planering. Att byta fönster är en investering som man helst bara vill göra en gång i sitt liv. Därför är det viktigt att det blir rätt från början. Fönster är mer än glas och man ska ta hänsyn till estetiska krav, ljusinsläpp, miljö och kvalitet, tätning, underhåll och kostnad. Konsultera några olika fönstertillverkare för att se vad de kan erbjuda. Fungerar det med ert hus? Ta in offerter och kolla vilka andra arbeten de utfört. Jämför sedan pris, kvalitet och arbete. Gör en avvägning och välj den som ni bäst tycker uppfyller era behov och möjligheter.