Kategori: elektriker

Ett elsäkert hem

Precis som att man renoverar tak och fönster, måste man även renovera elledningar. Gamla slitna elledningar är en av de främsta orsakerna till att en brand uppstår i en fastighet. Gamla elledningar kan även vara en livsfara för människor och djur, och det finns fortfarande hem som inte har jordfelsbrytare installerad. Har man ett hus som är äldre än tjugo år och inte tidigare har elbesiktat det så är det på tiden. Det finns gott om auktoriserade  elektriker som utför elbesiktning i stockholm och på andra orter. Ett exempel är: https://www.nordstromel.se/.

 

Nya apparater ställer högre krav på elledningarna

Idag använder vi också flera olika elektriska apparater än tidigare. Detta ställer högre krav på elledningarna, och det är inte säkert att de egentligen klarar av den höga belastningen. Att göra en elbesiktning av sin bostad är väl investerade pengar. Bor man i egen villa eller fritidshus så är man själv ansvarig för elinstallationerna och att de är säkra. Ledningar måste var felfria och rätt kopplade, annars kan man få ström genom kroppen som i värsta fall kan vara livsfarligt. Att be en elektriker att installera en jordfelsbrytare är ett viktigt steg på vägen till ett elsäkrare hem. 

 

 

Låt en elektriker besiktiga husets elledningar

Då en elektriker utför en elbesiktning kontrolleras ledningar, kablar och kopplingar, eluttag och strömbrytare. Men även energiförbrukningen kontrolleras. I besiktningsprotokollet som man får står det vad som bör åtgärdas, och om det dessutom är akut, anges det också. Man får även en kostnadsuppskattning på det arbete som eventuellt måste göras för att elanläggningen ska bli säker. Man kan självklart sen ta in offerter från andra elektriker också för det föreslagna åtgärdsarbetet. Värt att veta är att ett besiktningsprotokoll kan vara bra att ha, även då man ska köpa eller sälja ett hus. Behöver vissa elinvesteringar göras, kan det påverka priset.

Filed under: elektriker